Twitter

Our team member Harm Custers was asked to answer the weekly “5 questions” for Dutch news platform FloraNews… https://t.co/4qbOpcDj4B
2018-02-09 09:19:27
RT @jaimedols_takii: El próximo Miércoles 14 de Febrero os esperamos en CDTA El Mirador. Presentaremos nuevas variedades de brócoli y coles…
2018-02-08 06:03:04
Ready...set...go! Discover our innovative range of vegetable varieties and the latest… https://t.co/WrdY7KDBG0
2018-02-07 09:56:29
INVITACIÓN / Jornada de puertas abiertas / Murcia / Brócoli y col / 14 febrero 9:00 - 17:00 h / Para más informació… https://t.co/h5dzUb2jb2
2018-02-06 22:06:31
RT @FloralDaily: "Sharing is multiplying, listening is appreciating" @takiieurope https://t.co/Td0TwyUVh5 https://t.co/B5GJpd4IcU
2018-02-05 19:16:27
BLOG: Sharing is multiplying - Listening is appreciating [2.30 minute read] https://t.co/U5hsKZiW0c https://t.co/dP0qIyPIlE
2018-02-03 07:30:08

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.sunrich-helianthus.info.
Door de website www.sunrich-helianthus.info te bezoeken en/of de op of via de website www.sunrich-helianthus.info aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.


Gebruik van de website www.sunrich-helianthus.info
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Takii Europe B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Takii Europe B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Takii Europe B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Takii Europe B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, diensten en producten van derden
Wanneer Takii Europe B.V. links naar websites van derden weergeeft, wil dit niet zeggen dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Takii Europe B.V..
Takii Europe B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.
De aangeboden informatie op dergelijke websites is door Takii Europe B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.sunrich-helianthus.info worden getoetst aan een aantal criteria.

Gebruik van Informatie
Takii Europe B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder tekst, afbeeldingen en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op een andere manier openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Takii Europe B.V. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Takii Europe B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de inhoud van deze disclaimer, is aangepast.