Twitter

Our team member Harm Custers was asked to answer the weekly “5 questions” for Dutch news platform FloraNews… https://t.co/4qbOpcDj4B
2018-02-09 09:19:27
RT @jaimedols_takii: El próximo Miércoles 14 de Febrero os esperamos en CDTA El Mirador. Presentaremos nuevas variedades de brócoli y coles…
2018-02-08 06:03:04
Ready...set...go! Discover our innovative range of vegetable varieties and the latest… https://t.co/WrdY7KDBG0
2018-02-07 09:56:29
INVITACIÓN / Jornada de puertas abiertas / Murcia / Brócoli y col / 14 febrero 9:00 - 17:00 h / Para más informació… https://t.co/h5dzUb2jb2
2018-02-06 22:06:31
RT @FloralDaily: "Sharing is multiplying, listening is appreciating" @takiieurope https://t.co/Td0TwyUVh5 https://t.co/B5GJpd4IcU
2018-02-05 19:16:27
BLOG: Sharing is multiplying - Listening is appreciating [2.30 minute read] https://t.co/U5hsKZiW0c https://t.co/dP0qIyPIlE
2018-02-03 07:30:08

Onderzoek

Drie onderzoeken over Helianthus

Mogelijkheden tot bloeispreiding van Helianthus in de kas

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 2000

Behalve door temperatuur, lichtintensisteit, water en voeding, worden groei en bloei van Helianthus annuus ook beïnvloed door de daglengte. Zou daarmee iets te doen zijn om het aanvoerseizoen te vervroegen en/of te verlengen? Van 1998 tot 2000 heeft PPO onderzocht welke invloeden de daglengte heeft tijdens de opkweek en gedurende de verdere teeltfase op productie en teeltduur.Beheersing van valse meeldauw in zonnebloemen

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 2009

Valse meeldauw is het grootste ziekteprobleem in de zonnebloementeelt. Het wordt veroorzaakt door de oömyceet Plasmopara halstedii, een bodemgebonden ziekte. Er is gezocht naar een geïntegreerde aanpak voor valse meeldauw in zonnebloem met de nadruk op niet-chemische maatregelen.Sunflower seedling daylength response

 H. Chris Wien, Dept. of Horticulture, Cornell University, Ithaca 2014

Onderzoek naar de daglengtegevoeligheid van alle commerciële zonnebloemrassen. De periode van zaaien tot bloeien alsmede de lengte is gemeten onder respectievelijk korte- en lange dag omstandigheden. Het verschil bepaalt de gevoeligheid voor daglengte.


Drie onderzoeken over zomerbloemen

ook interessant voor helianthus telers

Bladvlekken in zomerbloemen

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 2009

In 2007 startte PPO met een door het Productschap Tuinbouw gefinancierd onderzoek naar problemen met bladvlekken in zomerbloemen. Het doel van het onderzoek is vast te stellen welke ziekteverwekkers verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van bladvlekken in diverse soorten zomerbloemen.N- en P- behoefte van zomerbloemen

LTO Groeiservice 2010

Telers van zomerbloemen geven aan dat ze niet met de huidige gebruiksnormen voor stikstof (N) en fosfaat (P) uit de voeten kunnen. In combinatie met het gegeven dat in het verleden weinig bemestingsonderzoek is verricht in deze gewassen, was dat de aanleiding voor een inventarisatie naar de N-behoefte van 25 zomerbloemgewassen. Dit onderzoek was gericht op het vaststellen van de N- en P-behoefte en op een toetsing van de bestaande N-bemestingsadviezen.Onkruidbestrijding in zomerbloemen

Productschap Tuinbouw 2013

Het doel van dit project was de gewasveiligheid van verschillende in andere teelten in Nederland toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen te toetsen in de gewassen Paeonia (pioenroos), Brassica (sierkool), Helianthus (zonnebloem) en Hypericum. Op basis daarvan kan vervolgens een vereenvoudigde uitbreiding van deze middelen in de verschillende gewassen in gang worden gezet. Het beoogde eindresultaat is een breder pakket van voor het gewas veilige herbiciden met een brede onkruidwerking.Mocht u van één of meerdere van bovenstaande onderzoeken over de hele tekst willen beschikken, stuur dan een mailtje naar onderstaand emailadres:

info@sunrich-helianthus.info